Dakwerker Leuven
Pan Aerts Hans diensten

Aerts Hans

Asbestverwijdering

Asbestverwijdering

Dakwerken Aerts Hans is als aannemer lid van het ‘Asbestcharter voor dakaannemers’. Dakwerken Aerts Hans komt dus heel vaak in aanraking met asbest bij bouw‐ en renovatiewerken. Asbest op een correcte en veilige manier verwijderen is dan ook essentieel, voor de bewoners van het huis, de buren en de omgeving, maar ook voor de dakwerkers zelf.

asbestverwijdering

Premie voor verwijdering van asbestdaken en -gevels

Sinds 2021 kan u wanneer u in uw woning dak- of gevelisolatie laat plaatsen en tegelijkertijd asbesthoudende dak- of gevelbekleding of onderdakplaten laat verwijderen, een extra premie ontvangen. De extra ondersteuning is per vierkante meter.

De verwijdering van de asbesthoudende dak- of gevelbekleding of asbesthoudende onderdakplaten moet gebeuren door een aannemer die verklaart het asbest verwijderd te hebben volgens bovengenoemde Code van Goede Praktijk of die lid is van het asbestcharter. 

  • Herbekijk hier het webinar (2021) over de energiepremie en de gekoppelde premie asbestverwijdering.
  • Raadpleeg hier de presentatie van OVAM uit dit webinar.